Prace w sieci

Reprodukcje i oryginały prac wykonanych w technikach tradycyjnych mogą być przez autora sprzedawane, wyporzyczane. Po uzgodnieniu autor może też udzielić zgody na przeniesienie całościowe lub częściowe praw, na inne podmioty w celach wykorzystania do publikacji i powielania. We wszystkich tych aspektach, konieczny jest kontakt z autorem – Maciejem Buś