Showing 1 Result(s)
the Flying Atelier

The Flying Atelier

Od wielu lat zajmuję się tematyką związaną z kolorytem barwnego środowiska nautycznego. Bliskie mi są, jako temat kompozucji malarskich, na równi żaglowce, infrastruktóra portów, jak i tawerny. Bliskie to co na granicy tafli wody i nieba, możemy obserwować jako barwne refleksy świateł. To one w nieskończonych ilościach kombinacji, są odbiciem zjawisk które tak jak „lustro …